Graaf Janlaan 4
3708 GM Zeist

tel. 030-6974163
mobiel 06-53222857
mail kroon.zeist@freeler.nl
KvK Utrecht 30101620

Het bureau
Ir. L.J.G. Kroon Zeist b.v. is een adviesbureau voor het organiseren, inrichten en optimaliseren van bedrijfsprocessen, doorgaans in samenhang met het toepassen van IT.
Achtergrond is de bedrijfskundige opleiding, aangevuld met jarenlange ervaring als adviseur in het inrichten en veranderen van bedrijfsprocessen. De dienstverlening vindt haar sterkste toegevoegde waarde in situaties waarin niet kan worden volstaan met standaard-oplossingen.

De dienstverlening
Tot het dienstenpakket behoren onder meer:
 • doorlichten van bedrijfsprocessen en formuleren van verbeteringsvoorstellen,
 • selectie van software-pakketten voor met name logistieke toepassingsgebieden,
 • invoering van geautomatiseerde systemen, met name de waarborg van voldoende inbreng van de gebruikersorganisatie in het hele proces,
 • opzet of herziening van kwaliteitssystemen en een administratieve organisatie,
 • inschakeling, voorlichting en opleiding van gebruikers,
 • projectleiding voor veranderingsprocessen.

  Kennis en ervaring
 • basiskennis vanuit de opleiding Bedrijfskunde in Eindhoven.
 • ruime werkervaring in het toepassen en invoeren van geautomatiseerde systemen.
 • advieservaring in industriële en dienstverlenende bedrijven met een bedrijfsomvang van middelgroot tot zeer groot.
 • analyse- en ontwerpervaring in bedrijfsprocessen van uiteenlopende complexiteit, in organisaties in karakter variërend van bijzonder pragmatisch tot zeer bureaucratisch.


 • http://adviseur.net