snelmenu
 
 adviseur.net >

 De accountant als adviseuralgemene informatie specificaties leveranciers informatie of offerte aanvragen groot formaat foto's


De accountant als adviseur. De accountant is meer dan een boekhouder.

De accountant is niet slechts meer een boekhouder. Zij zijn niet alleen gespecialiseerd in boekhoudkundige en bedrijfseconomische aspecten, maar ook in de juridische en fiscale aspecten van ondernemingen. Zo krijgt hij met alle aspecten van het bedrijf te maken, ook met de ondernemer privé. De accountant heeft verder een uitgebreid takenpakket, zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van subsidies of kredieten, automatisering (EDP), pensioenen beleggingen. Grote kantoren zijn tegenwoordig dus te beschouwen als echte adviesfabrieken. Zij zijn vaak zeer gespecialiseerd per branche, anders dan de kleinere kantoren. Gespecialiseerde accountants spreken het betreffende jargon, weet de specifieke knelpunten en vindt door die kennis zijn cliënten.

De titel van accountant is beschermd door wettelijke regelingen die in de jaren '60 en '70 tot stand zijn gekomen. Bij zo'n bescherming horen natuurlijk verplichtingen. Zo moet de accountant onpartijdig zijn en heeft hij een geheimhoudingsplicht. De accountant mag geen nevenberoepen hebben en er mag slechts onder bepaalde voorwaarden reclame worden gemaakt. In grote lijnen zijn er twee niveaus van accountants te onderscheiden. In de eerste plaats is er de register-accountant (RA). Hij heeft een academische of daaraan gelijk gestelde opleiding. Registeraccountants zijn georganiseerd in het NIVRA: het Nederlands Instituut van Registeraccountants. Alle RA´s moeten hiervan lid zijn. Ook zijn zij verenigd in het NVA: het Nederlands Verbond van Accountants. In de tweede plaats is er de accountant-administratieconsulent (AA). De AA heeft meestal HBO-niveau en is net zoals de registeraccountant georganiseerd in het NVA, maar ook in het NOvAA: de Nederlandse Orde van accountant-administratieconsulenten. Een registeraccountant kan een accountantsverklaring afgeven. Grote besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen zijn daartoe zelfs verplicht. In die verklaring staat of de balans en de verlies/winstrekening over een bepaald boekjaar aan de gestelde eisen voldoet. In grote lijnen komt dat erop neer dat de documenten een juist inzicht geven in de gang van zaken van het bedrijf.

Ondernemers hebben vaak gedurende zeer lange tijd te maken met dezelfde accountant. Er is vaak sprake van een intensieve samenwerking gezien het grote gebied dat de accountant voor u bestrijkt. De keuze voor een accountant is dus erg belangrijk. Vraag uw financiers of zij het eens zijn met uw keus, om problemen daaromtrent te voorkomen. Zowel uzelf als uw accountant hebben baat bij duidelijke, waterdichte afspraken die voor een bepaalde periode schriftelijk worden vastgelegd. Bij eventuele klachten kunt u een beroep doen op de betreffende beroepsorganisatie. Advies van anderen dan uw accountant kan altijd van pas komen.

 vergelijk dit product


Klik hier voor specificaties.


Vraag vrijblijvend informatie / documentatie van De accountant als adviseur.
uw naam
 m v
bedrijfsnaam
uw functie
adres
postcode
plaats
telefoon
e-mail
leverancier(s) van De accountant als adviseur
 
management consultancy
 adviseurs  /  casesadviseur.net, adviseurs in Nederland en Vlaanderen.


Bedrijven uit Rusland
mogen niet adverteren in de EUWij ontvingen de vraag of een Russisch ... > Meer

Waar moet je op letten
als je een auto in het buitenland huurt?

Verhuurders werken als mafiabazen: pakken wat je pakken kan.

Een auto in het buitenland huren is - - ... > Meer

ROI groep
Support Chain Dashboard

Support chain dashboard voor multinational in bank- / verzekeringsbranche.

Toepassing van het Support Chain en en ... > Meer

ROI groep
Outsourcing van facility management en fleet management

Outsourcing van facility management en fleet management voor een IT dienstverlener.

Outsoucing Facility Management en Fleet ... > Meer

ROI groep
Analyse en aanbesteding leasing / wagenparkbeheer

Analyse en aanbesteding van leasing en wagenparkbeheer voor een ministerie.

Analyse en aanbesteding leasing en / of ... > Meer

P36Solutions
Kwartiermakers in Engeland

Vooruitgeschoven post voor uw bedrijf in Groot-Brittannië.

Heeft u plannen om uw activiteiten uit ... > Meer

Hoe selecteer ik
een aannemer?

Hanteer criteria als u een aannemer kiest.

Waarschijnlijk kent u wel een paar Toch ... > Meer

De advocaat
als adviseur

Hoe werkt dat, raad vragen aan een advocaat?

Nederland is een rechtsstaat en die is ... > Meer

De accountant
als adviseur

De accountant is meer dan een boekhouder.

De accountant is niet slechts meer een ... > Meer

Wat doet
een architect? (deel 2)

Wanneer schakel je een architect in? (deel 2)

Architecten zijn vaak gespecialiseerd, ... > Meer

Onafhankelijk WMS expert /
logistiek specialist

René van den Elsen nu actief bij Tharsis bv als WMS-expert.

Vorig jaar nam René van den Elsen van ... > Meer

Bedrijven uit Rusland
mogen niet adverteren in de EUWij ontvingen de vraag of een Russisch ... > Meer


Nieuws te melden? Stuur uw bijdragen naar Redactie adviseur.net
Postbus 441
9700 AK  Groningen
info@adviseur.net
© 1997-nu Corneliszoon
adviseur.net snelmenu